Drs. Anwar Thio - NVCG aangesloten Cosmetisch arts - Specialist voor injectables met botox en fillers


Gratis consult

Voorafgaande aan een behandeling is er altijd een consult afspraak. De cosmetisch arts vraagt naar uw wensen en verwachtingen. Op basis van de mogelijkheden krijgt u een eerlijk en realistisch advies. Belangrijk is ook dat u eventueel medicijngebruik meldt bij de cosmetisch arts. Na het consult kan een persoonlijk behandelingsplan worden opgesteld. U krijgt alle informatie op papier mee naar huis, zodat u het thuis rustig kunt nalezen. Cosmetisch Drs. Anwar Thio streeft ernaar volledige, objectieve en eerlijke informatie te geven, zodat teleurstellingen worden voorkomen. Anwar Thio wil uw verwachtingen in het juiste perspectief plaatsen zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wat wordt er besproken met de cosmetisch arts

  • De mogelijkheden en beperkingen van een behandeling
  • De contra-indicaties
  • De te verwachten resultaten
  • De instructies
  • De complicaties en risico's
  • Het behandelvoorstel
  • De kosten

Daarnaast is er voor u alle gelegenheid om vragen te stellen tijdens het consult.

Overeenkomst

Wanneer u besluit een behandeling te ondergaan wordt dit vastgelegd in een behandelingsovereenkomst. Deze wordt door u ondertekend. Met deze ondertekening is de intentie voor een behandeling van de cliënt vastgelegd en hierna kan een afspraak voor de behandeling worden gemaakt of kunt u indien gewenst direct de behandeling ondergaan.


Drs. Anwar Thio - Cosmetisch arts voor een behandeling met botox of fillers - Regio Beverwijk Heemskerk