Drs. Anwar Thio - NVCG aangesloten cosmetisch arts - Injectables botox en fillers


Gratis consult met de cosmetisch arts

Voorafgaande aan een behandeling is er altijd een consult afspraak. De cosmetisch arts vraagt naar je wensen en verwachtingen. Op basis van de mogelijkheden krijg je een eerlijk en realistisch advies. Belangrijk is ook dat je eventueel medicijngebruik meldt bij de cosmetisch arts. Na het consult kan een persoonlijk behandelingsplan worden opgesteld. Je krijgt alle informatie op papier mee naar huis, zodat je het thuis rustig kunt nalezen. Cosmetisch arts Drs. Anwar Thio streeft ernaar volledige, objectieve en eerlijke informatie te geven, zodat teleurstellingen worden voorkomen. Anwar Thio wil je verwachtingen in het juiste perspectief plaatsen zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.


Wat wordt er besproken met de cosmetisch arts

  • De mogelijkheden en beperkingen van een behandeling
  • De contra-indicaties
  • De te verwachten resultaten
  • De instructies
  • De complicaties en risico's
  • Het behandelvoorstel
  • De kosten

Daarnaast is er voor u alle gelegenheid om vragen te stellen tijdens het consult.


Overeenkomst met de cosmetisch arts

Wanneer je besluit een behandeling te ondergaan wordt dit vastgelegd in een behandelingsovereenkomst. Deze wordt door je ondertekend. Met deze ondertekening is de intentie voor een behandeling van de cliënt vastgelegd en hierna kan een afspraak voor de behandeling worden gemaakt of kun je indien gewenst direct de behandeling ondergaan.